dosługa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wasiłowscy wżyli się zapewne szybko w tę atmosferę miasta, gdyż łączyła się ona, jakże blisko, z ich sprawą rodzinną, z historią stryja Marii, Ignacego, który, zamieszany w działalność spiskową wraz z Lenartowiczem, nie zdołał, jak poeta, uniknąć aresztowania, lecz został zesłany na Syberię i „spędził długie lata w rotach aresztanckich, skazany w sołdaty bez dosługi [...) Jego listy, rozmowy o nim, wreszcie jego powrót w sołdackim szynelu — pisze dalej Konopnicka w liście do Wodzińskiego — stanowią najsilniejszą część wrażeń mego dziecięctwa.”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baculewski, Jan (zebr. i oprac.) 1963. Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Szkice historyczno-literackie, wspomnienia, materiały biograficzne, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.