dosłużenie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie wystarczają mu jednak perspektywy dosłużenia się emerytury za cenę zmarnowanego życia. Rzuca więc w r. 1925-ym swoje stanowisko i przybywa do Warszawy, aby poświęcić się już wyłącznie literaturze. Na to ryzykowne postanowienie wpłynęło niewątpliwie powodzenie, jakiego doznały pierwsze jego książki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.