dosłowność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lecz w prostej formule tożsamości reakcji. Wrażenie (reakcja integralna, estetyczno-moralno-umysłowa), wywołane przez tłumaczenie, winno ilościowo (natężenie) i jakościowo równać się wrażeniu normalnego czytelnika oryginału. 1 tu, *) Czasem tłumacz-artysta poświęca »dosłowność« »integralizmowiw wrażenia estetycznego. Cóż z tego, naprzykład, że tłumaczenie Cazin’a Pamiętników Paska jest niezawsze dosłowne (choć tłumacz stara się o to sumiennie), jeśli czytelnik przekładu francuskiego otrzymuje tę samą pełnię wrażenia, co czytelnik polskiego oryginału!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.