dosłownik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) razy powtarzanych. Dobrze by sobie postąpił każdy, co tłumaczy wierszem pisane dzieła, a osobliwie klasyków greckich lub łacińskich, gdyby in appendice dodał dosłowne prozą tłumaczenie, tym by każdemu z werbalistów, to jest dosłowników, zadosyć uczynił, i nie tylko im jednym, lecz i powszechności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.