dorazowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzeczy, które dorazowo korzyść nam obiecują, jak np. rozszerzenie pola pracy dla rdzennej ludności przez zgnębienie Żydów, gdyby nawet i zdobytymi być mogły, w ostatecznym wyniku popchnęłyby nas do zguby, jako przeciwne etycznym zasadom przez wszechludzkie sumienie i rozum wyrobionym i od których jedynie zbawienia naszego oczekiwać rozsądnie możemy. Dłużej o tym w tym prywatnym Uście pisać nie będę, bo jestem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1954b. Listy zebrane. T. 1, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.