dookreślić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) blem poznawalności dzieła literackiego. Otóż dzieło literackie, jako twór intencjonalny, charakteryzuje się pewną „niedookreślonością”, polegającą na tym, że przedmioty i stany rzeczy w nim przedstawione wyznaczone są tylko w niektórych swych cechach, tych mianowicie, które określone są sensem zdań, podczas gdy reszta ich kwalifikacji musi zostać „dookreślona” w procesie konkretyzacji, stanowiącym jeden z istotnych składników obcowania z dziełem. Utwór literacki więc, wzięty „sam w sobie”, jest tylko pewnym „szkieletem” uzupełnianym i wypełnianym w konkretyzacji, co w sumie stanowi dopiero przedmiot pełnej percepcji estetycznej. Takie rozwiązanie zrodzić może pytanie, czy sam ów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.