dominatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spośród stwierdzonych przez nas korelacji za znaczące uznaliśmy pięć: trzy z nich, mianowicie: negatywna korelacja między popularnością a zachowaniem agresywnym i dominatywnym oraz dodatnia korelacja między pozycją a zachowaniem zdyscyplinowanym, odpowiadają kolejno zależnościom 12, 11, 5, a więc w myśl naszych założeń są to korelacje typowe. Dwie korelacje, mianowicie: między pozycją a zachowaniem życzliwym oraz między popularnością a zachowaniem aktywnym są nietypowe (w sensie ustalonym poprzednio). Jak wspomnieliśmy, mogą one być uważane w pewnym sensie za diagnostyczne dla' grupy nieletnich przestępców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.