dokumentaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zastrzeżenia wywołuje więc głównie teoretyczne i historycznoliterackie tło pracy. Silną jej stroną jest nie tylko wyczerpująca rejestracja elementów ideologii, tematyki (somatyzm, fizjologizm, predylekcja do motywów patologicznych, zmysłowość erotyki, krytyka obyczajowości klas posiadających, ukazanie nędzy nizin społecznych, pesymizm i nieobecność humoru) i warsztatu (dokumentaryzm, opis rejestracyjny lub impresjonistycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.