dokumentalistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) c. Poruszam« się w przestrzeni. Jeśli przemieszczenie, się^jakiegoś obiektu w przestrzeni wykracza poza ramy jednego ujęcia, zachodzić może konieczność precyzyjniejszego oznaczenia rezultatów ruchu. Najbardziej ścisłym, typowo filmowym sposobem jest tu ruchomy wykres na mapie (posunięcia wojsk w Wielkiej bitwie dokumentalistki Sławińskiej). Sposób ten jednak źle się godzi z filmem fabularnym. Na tym terenie pospolitym zabiegiem jest kolejne mijanie szyldów (obozów jenieckich w Towarzyszach broni), tablic drogowych (z nazwami stanów w Gronach gniewu), czy po prostu nazw stacji,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płażewski, Jerzy 1982. Język filmu, wyd. drugie uzup., Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.