dokształcać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niski poziom wykształcenia nauczycieli i „nieodpowiednie przygotowanie ideowe“ ciała pedagogicznego, skłoniło władze sowieckie do urządzenia podczas feryj wakacyjnych specjalnych kursów dokształcających. Na kursach tych ogromny nacisk położony jest oczywiście przedewszystkiem na narzucenie nauczycielstwu ideologji komunistycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.