dokreślić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gicznymi czy nawet psychologicznymi, wartości odpowiadających jego ściśle duchowym aspiracjom i właściwej mu autonomii. Kiedy z kolei prelegent przystąpił do drugiego członu omawianej relacji: pojęcia kultury, okazało się, że jego sens jest już w ogólnych zarysach wyznaczony przez sens określonego jak wyżej pojęcia wartości. Wystarczy go tylko bliżej „dokreślić”, aby móc następnie postawić szereg pytań wytyczających ogólny profil problematyki specyficznej dla filozofii kultury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.