dościgłość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i kupowania majątków bez pieniędzy, na facjendy”. „Był to — jak zapisał inny kronikarz codzienności Antoni Magier — wyraz wynikły z technologii ks. Ponińskiego, podskarbiego koronnego, znanego ze swej dościgłości, doświadczonej w zwykle przez siebie używanym handlu na dobra, sumy i inne posiadłości bez żadnej hipoteki, bo w cudzych nawet rękach jeszcze zostających, z których to w zamian zrazu dla obu stron powabnych takowe później wzrastały zawikłane sprawy, iż bywał to często niewysnowany węzeł dla biegłych nawet prawników”. Nic więc dziwnego, że — jak zaświadcza inny już autor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Stanisław 1996. W świecie występku i zbrodni. Z dziejów przestępczości i jej zwalczania, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.