dezyderatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a więc wchodzą w zakres składni formalnej. Przeciwko funkcjonalnemu zrównaniu wyrazów i morfemów (ściślej: morfemów rdzennych i morfemów derywacyjnych oraz niektórych morfemów fleksyjnych) można by ewentualnie wysuwać dwa zastrzeżenia: 1) Zaciera ono różnice między jednostkowym charakterem morfemów leksykalnych (rdzennych) a kategorialnym charakterem pozostałych (w tradycji europejskiej mówi się o jednostkowości pierwszych i kategorialności drugich )M. Oto kontrargument przeciwko suponowanej jednostkowości jednych i kategorialności drugich: japoński morfem dezyderatywny -tai (chcieć) łączy się z klasą japońskich morfemów werbalnych i w tym sensie ma charakter kategorialny M Zob. np. A. Heinz, op. cit., s. 50...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1972. Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.