dewizowo-papierowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych szeroko w rozliczeniach międzynarodowych. Mieszany wariant waluty dewizowo-złotej polega na tym, że dla części uczestników systemu pieniężnego kredytowy znak pieniądza wykazuje pełną wymienialność na złoto w instytucji emisyjnej, natomiast dla innej części uczestników jest wymienialny w wyznaczonej relacji jedynie na zagraniczne znaki pieniądza. Pierwszą sferę systemu pieniężnego możemy określać jako system dewizowo-złoty, natomiast drugą jako system dewizowo-papierowy (współcześnie: dollar-exchange standard)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bień, Jerzy, Kosiński, B., Królak, Z. 1970. Rozliczenia międzynarodowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.