deutoplazmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fosforylacji. Z badań Bracheta wynika, że zastosowanie inhibitora fosforylacji, jakim jest dwunitrofenol, zahamowuje syntezę wiązań fosforowych ATP, wobec czego w wyniku braku energii potrzebnej do syntezy białka proces bruzdkowania zostaje zahamowany. Badania te rzucają światło na możliwość wykorzystania materiału deutoplazmatycznego w przebiegu bruzdkowania. Mając w pamięci związki lokalizacyjne mitochondriów z powstawaniem deutoplazmy, możemy sobie wyobrazić, że działanie enzymów deutoplazmatycznych powoduje rozpad białka żółtkowego. Dostarczone przez mitochondria ATP stanowi materiał energetyczny wykorzystywany w syntezie nowego białka podczas bruzdkowania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.