deluwialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) od analogicznych z terenów płaskich. W górach strefy klimatu umiarkowanego dominują gleby początkowego stadium rozwojowego, o niewykształconym profilu glebowym (kamieniste i szkieletowe), oraz gleby bielicowe i brunatne kwaśne, zwykle płytkie; doliny rzek górskich pokrywają żwirowiska i mady górskie; kotliny śródgórskie — gleby o miąższym profilu, gł. mady, czarne ziemie, gleby bagienne i deluwialne. Charakterystyczne dla terenów górzystych są ponadto gleby halne (połoninowe)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.