dama-filantropka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bawił. Nie doprowadził go ani razu do rozpaczy, nie kazał znosić poniżających męczarni głodu, lecz rzucał nim po całej Rosji, z Wielkiego Ustiuga do Carewo-Kokszajska, z jednej upokarzającej śmiesznej posadki na drugą: to zapraszał go do pełnienia funkcji majordoma u zrzędnej i zgorzkniałej damy-filantropki, to umieszczał w roli rezydenta u bogatego kupca-liczykrupy, to' mianował kierownikiem prywatnej kancelarii u księcia-moskwiczanina o wyłupiastych oczach i włosach strzyżonych na angielską modłę, to awansował na stanowisko pół-kamerdynera, pół-błazna do stepowego ziemianina, zabijaki i amatora polowań z ogarami... Sło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turgieniew, Iwan 1953a. Z pism. Zapiski myśliwego, przeł. J. Dmochowska et al., Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.