dadaistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 29 W regule konieczne jest umieszczenie informacji „sufiks ekspresywny”, ponieważ z jednej strony istnieją bazy o paradygmacie żeńskim, tworzące nazwy żeńskie przez poszerzenie o afiks: inwalidka (inwalida), poetka (poeta), oceanidka (oceanida), dadaistka (dadaista);...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.