czepeczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zły przykład dla ludzi, a wreszcie, jak Kuba Bogu...”—„Tak Bóg Kubie, ” kończył pan podczaszy, i kazał zaprzęgać, bo wiedział, że to nie ucieczka do nieba, ale w świat wycieczka, przewietrzenie się, po nowinki, po ’drobne komeraże, po formę na nowy czepeczek, wreszcie po tysiączne na pozór drobiazgi, a w istocie ważne zasiłki do pogadanki na długie wieczory...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.