czechofilizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 191, 213, 219, zob. również 300—301, 307, 320, 337 celowość życia 73—74, 97—98, 195, 228— 229 cenzura 114, 139, 145, 166, 182, 205, 211, 220, 256, 262—263, 280, 353, 363 chłopi 65—66, 112, 124, 172—173 chrystianizm 403 cierpienie 174, 229, 403 cywilizacja 239, 401—403 czechofilizm 10 Czesi 9—10 dar twórczy zob. talent dekadentyzm 33, 62, 67—68, 85—86, 114, 343—344 demokracja 175 dobro 238—239, 403 dramat 82—84 Druskieniki (charakterystyka) 180, 193 Duma I państwowa 98, 199 dwugłos powieściowy 88, 107 działalność Orzeszkowej filantropijna — zob. filantropijna działalność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.