cystotomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciąża, ż/ być w(Ms), zajść w(B) cichość, ż/ trwać w(Ms) cień, m/ rzucać(B)/Nlna(B), być w(Ms)/Nl(D) ciepełko, n/ dawać(B) ciepłota, ż/ mieć(B)/MOD, utrzymywać(B)/MOD cięgi, błp/ dać(B)/Nl(C), sprawić(B)/Nl(C), spuścić(B)/Nl(C), brać(B)/Nlod(D), dostać(B)/Nlod(D),zbierać(B)/Nlod(D) ciężar, m/ mieć(B)/MOD cios, m/ zadać(B)/Nl(C), wymierzyć(B)/Nl(C), zbierać(B,lmn)/Nlod(D), przyjąć(B)/ Nlod(D) cisza, ż/ pogrążyć się w(Ms) ciśnienie, n/ wywierać(B)/Nlna(B) ciuciubabka, ż/ grać w(B), bawić się w(B) cło, n/ nałożyć(B)/Nlna(B) cud, m/ dokonać(D) cudo, n/ robić(B,lmn), wyprawiać(B,lmn) cudzołóstwo, n/ popełniać(B) cugle, błp/ popuścić(B)/Nl(C) cuma, ż/ rzucić(B), zarzucić(B) cwał, m/ puścić się w(B), przejść w(B), biec(N), gnać(N) cyborgizacja, ż/ stosować(B)/Nlu(B), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) cygaństwo, n/ popełnić(B), popełniać(B,lmn), dopuszczać się(D,lmn) cykl, m/ być w(Ms)/MOD, pozostawać w(Ms)/MOD cyklizacja, ż/ poddać(C)/Nl(B), poddawać się(C) cyklomorfoza, ż/ ulegać(C), poddawać się(C) cykot, m/ wydawać(B) cynk, m/ dać(B)/Nl(C) cynkografia, ż/ wykonać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), ulegać(C) cyrkulacja, ż/ być w(Ms) cyrograf, m/ podpisać(B) cystografia, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms), wykonać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), poddać się(C) cystoskopia, ż/ stosować(B)/Nlw(Ms), wykonać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), poddać się(C) cystotomia, ż/ wykonać(B)/Nl(D), poddać(C)/Nl(B), poddać się(C) cytat, m/ wprowadzić(B)/Nldo(D) cytokineza, ż/ ulegać(C) cza-cza, ż/ wykonać(B), tańczyć(B) czardasz, m/ wykonać(B), tańczyć(B) czata, ż/ być na(Ms,lmn), stać na(Ms,lmn.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.