cynowo-cynkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (np. większą twardość, odporność na korozję i ścieraWażniejsze zastosowania powłok galwanicznych Cel pokrycia Metal powłoki Grubość powłoki U Ochrona przed korozja Zn, Cd, Pb, Sn 5-30 Ochrona przed korozja i ozdoba Ni, Au, Ag, 10-30 Cr 1-10 Uodpornienie na ścieranie Cr, Fe do 100 Zwiększenie wymiarów Zwiększenie współczynnika od- Cu, Fe, Cr, Ni do 1 mm bicia światła Ag, Cr, Rh 1-20 Ochrona przed naweglaniem Cu 30-50 Ochrona przed azotowaniem Sn 10-15 nie, mniejszą porowatość itp.). Obok mosiądzu (—> mosiądzowanie) stosowane są także brązy (—*• brązowanie), stopy cynowo-cynkowe, cynkowo-kadmowe, srebrowo-kadmowe, niklowo-kobaltowe i in. Ponieważ bezpośrednie nakładanie elektrolityczne stopów zwykle nastręcza więcej trudności niż nakładanie czystych metaWażniejsze procesy galwanostegii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.