cycerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli zatem wiadomo, że 2 znaki nonparelu mieszczą się średnio na firecie, a 8 firetów nonparelowych wchodzi na 1 kwadrat drukarski, to 16 znaków nonparelu mieści się w 1 kwadracie, liczącym 48 punktów. W taki sam sposób można obliczyć, że w 1 kwadracie mieści się: 6 firetów druku petitowego — a więc średnio 12 znaków, prawie 5 firetów garmontowego, czyli 10 znaków, oraz 4 firety pisma cycerowego, tj. średnio 8 znaków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trzaska, Filip 1967. Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.