churrigueryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzenia orientalnego (—*■ egzotyka). Nastqpil niezwykly rozkwit meblarstwa. W. wloskie cechowala obfitoäc ozdöb, w Hiszpanii wyröznialy sie bogactwcm w. ko$cielne (—► churrigueryzm). We Francji uksztaltowal sie w XVII w. styl monumentalnego barokowego klasycyzmu (-*• Ludwika XIV styl), po ktörym nastqpily style —*• regencji, rokoka (—► Ludwika XV styl) i umiarkowanego klasycyzmu (—► Ludwika XVI styl). Dia Ho...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.