chrystianocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo psychologizmu, irracjonalizmu, indywidualizmu i ahistoryzmu koncepcji Otto, wprowadzenie przez niego poczucia ś. jako kryterium religijności (w miejsce idei Boga) zostało uznane za trwały wkład do komparatystycznego religioznawstwa. Przyczyniło się ono: do niwelacji poglądu o wyższości jednych religii nad innymi, do zerwania z zasadą chrystianocentryzmu w traktowaniu religii, do uświadomienia odrębności religii od moralności, do sprecyzowania przeciwieństwa między „sacrum” a „profanum”, do zrozumienia religii kręgu nieteistycznego. Od czasów Otto pojęcie ś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.