chrystianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie trzeci, Feng Ju-Siang, popularnie zwany „chrześcijańskim generałem“, ponieważ wyznawał chrystianizm, podobny był do Czanga pod względem braku wszelkiego wykształcenia; zaprowadził on w swoim wojsku surową karność i uczył żołnierzy wyjątków z Pisma świętego, a podczas marszu jego armia śpiewała: „Naprzód, żołnierze chrześcijańscy“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.