chromogen-azobenzen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bezbarwny benzen C,H, przez wprowadzenie chromoforowych grup azowych tworzy szerwonożółty chromogen-azobenzen C,H,—N — N—C,H,, który nie wykazuje powinowactwa lo włókna. Jeżeli do cząsteczki azobenzenu wprowadzimy grupy auksochromowe (aminową ub hydroksylową), to przemienimy go w barwnik (aminoazobenzen C,H,—N = N— —C,H,.NH, lub hydroksyazobenzen C,H,—N=»N—C,H,.OH)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.