chemiczno-elektryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sygnały fizjologiczne, którymi są wedle Pawłowa słowa, nic nie znaczą 1 niczego nie oznaczają. Wiadomo, że impuls nerwowy w korze mózgowej jest jakimś procesem o naturze chemiczno-elektrycznej. Taki proces nic nie znaczy i niczego nie oznacza, jest to tylko prosty skutek oddziaływania środowiska na analizatory. Sygnały wtórne, czyli słowa Pawłowowskie, rodzaj sygnałów fizjologicznych, równie dobrze niczego nie oznaczają, jak np. procesy spalania się cukru w organizmie albo proces rozpadu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paruch, Józef 1992. Słownik skrótów, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.