chemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zykę w salach redutowych. Za rządu pruskiego próbowano w Warszawie miewać odczyty niemieckie wr tymże samym przedmiocie. W r. 1804 przybył w tym celu z Berlina doktor Lemos, i wykładał kurs fizyki i chemii w pałacu arcybiskupim. Opatrzony w doskonałe narzędzia, okazywał doświadczenia chemiczne w ogrodzie tegoż pałacu, i miewał licznych słuchaczów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.