chelatometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KOMPLEKSOMETRIA. kompleksonometria [łac.gr.], chelatometria [arab.-gr.], grupa metod chem. analizy objętościowej; obejmuje miareczkowanie roztworu analizowanego mianowanymi roztworami substancji kompleksotwórczych (będących ligandami jedno- lub wielok leszczowymi,-* kompleksowe związki), w wyniku czego tworzą się trwałe kompleksy odczynnika miareczkującego z oznaczanym metalem; odczynnikiem miareczkującym jest najczęściej sól sodowa kwasu wersenowego, tzw. komplekson III (-> werseniany); do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.