chech

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) L notuje tylko czasownik podstawowy chechlać ‘rznąć tępym nożem’, co powtarza Brückner, kojarząc wyraz z chechlakiem, tj. ‘tępym nożem’. Ponadto etymologię wyrazu wywodzi Brückner z dźwiękonaśladowczego chechl (chech) ‘chichot’, (por. Brück SE s. 178)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.