chabarowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wano kolo semaforu, często zmusiwszy je poprzednio do wykopania grobów dla siebie. Rozstrzelano aptekarza chabarowskiego, który pożyczał pieniędzy jeńcom na wyjazd do kraju po pokoju brzeskim; rozstrzelano szefa miejscowego biura Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, który może i rzeczywiście uczestniczył w jakiś knowaniach politycznych z jeńcami wojennymi, ale w każdym razie był Szwedem i obywatelem państwa neutralnego. Rozstrzelano...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.