centralno-kontynentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i koncepcja pobrzeża (Rimland). Według pierwszej koncepcji Europa zachodnia i wspólnota atlantycka nie mogą być bronione dopóki nie przeszkodzi się konsolidacji ogromnych mas lądowych centralno-kontynentalnych w ramach jednego suwerennego systemu. W ramach tego poglądu rola środkowej i wschodniej Europy nabiera siłą rzeczy wielkiego znaczenia. Lecz koncepcja ta — głoszona przez MacKindera i jego zwolenników — spotkała się z krytyką tych, którzy uważają, iż obrona pobrzeża jest całkowicie możliwa nawet w obliczu konsolidacji ziem centralnokontynentalnych. Skoro kraje pobrzeża znajdują się w zasięgu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.