bumelanctwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inni fabrykanci, zamiast kar za bumelanctwo, nie wpisywali robotnikowi wszystkich dni roboczych, to znaczy jeżeli robotnik opuścił, powiedzmy, jeden dzień w tygodniu, wpisuje mu się nie pięć dni, lecz cztery: płaca robocza za jeden dzień (która powinna by stanowić karę za bumelanctwo i być przelana do funduszu kar) przypada przedsiębiorcy. Jest to znów grube oszustwo. Zauważmy przy okazji, że robotnicy są zupełnie bezbronni wobec takich oszustw *, ponieważ nie powia* O tym zaś, że takie oszustwa się praktykuje, opowiada nie kto inny tylko inspektor fabryczny guberni władimirowskiej p. Mikulin w swej książce o nowej ustawie z 1886 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.