brojlerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mięso jest głównym produktem pozyskiwanym od królików mięsnych i mięsno-futerkowych. Użytkowanie futerkowe królików odgrywa mniejszą rolę, zwłaszcza u królików typu brojlerowego oraz królików ras dużych (typ mięsny). Wyróżnia się dwa główne kierunki mięsnego użytkowania królików: 1) brojlerowy, polegający na intensywnym żywieniu królików przez okres 8-10 tygodni (króliki takie powinny osiągnąć ubojową masę ciała około 2 kg) oraz 2) mięsny, oparty na mniej intensywnym żywieniu w okresie 18-20 tygodni (tuszki takich królików są zdecydowanie większe i osiągają masę od 2,3 do 3,2 kg). Wydajność rzeźna królików ras dużych (mięsnych i...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuźniewicz, Janusz, Filistowicz, Andrzej 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wrocław : Wyd. Akademii Rolniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.