bohemizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przekład (Jan Mareś, Z całego serca). Dla tych opowiadań 0 walkach czechosłowackich wojsk, sformowanych w czasie ostatniej wojny przy boku Armii Radzieckiej, tłumaczka nie znalazła indywidualnego wyrazu stylistycznego. Dialogi brzmią mało naturalnie, trafiają się wyraźne bohemizmy frazeologiczne, np. napis na transparencie: „Dajcie nam pracy i chleba“ (s. 6), zamiast często przecież widywanego u nas przed wojną hasła: „Żądamy pracy i chleba!“ Stylizacja hasła: „Ani jednego ro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.