biurokratyczno-policyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * Już na jesieni 1904 roku, gdy minister Spraw Wewnętrznych, ks. Swiatopełk-Mirski zainicjował zbliżenie się rządu do społeczeństwa, miał się odbyć pierwszy publiczny zjazd ziemców w Moskwie. W ostatniej chwili pozwolenie cofnięto i zjazd odbył się w Petersburgu, w mieszkaniu prywatnym, i podjął szereg rezolucji, w których potępił dotychczasowe rządy biurokratyczno-policyjne i żądał swobód konstytucyjnych oraz zgromadzenia narodowego w uchwale większości o charakterze ustawodawczym. Rząd jednak nie tylko nie przyjął tych uchwał do wiadomości, lecz zareagował znanym ukazem z dnia 12 grudnia 1904 roku o nienaruszalności zasadniczych ustaw Cesarstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicki, Andrzej 1957. Wspomnienia i dokumenty (1877-1920), Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.