biserka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szturm nauki do praktyki rolniczej jest — obok szerokiego programu inwestycyjnego — podstawą „zielonego planu”, przyjętego zgodnie przez wszystkie republiki i okręgi autonomiczne w 1973 r. Nie tylko odmiany pszenicy: sawa, slawonka, biserka i złota dolina — również nowe, wysokowydajne odmiany kukurydzy stanowią chlubę jugosłowiańskiej agrotechniki. Średnie plony kukurydzy wyniosły w 1955 r. 15 q z hektara, w 1973 r. — 35 q, a w gospodarstwach uspołecznionych — 55 q. To już poziom krajów wysoko rozwiniętych. Najlepsze agrokombinaty zbierają nawet 100 q...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.