biseksualistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiej w ostatnich kilku latach. Wcześniej podlegał tabuizacji, a może i cenzurze obyczajowej. Spoza listy użyć przekraczających liczbę sto, ale także charakterystycznych obyczajowo odnotowujemy: (91) gej, lesbijka, les (łącznie 19), biseks, biseksualista, biseksualistka, biseksualny, bi (łącznie 65). Oczywiście uwzględnienie periodyków typu „Inaczej” i „Filo” ma bardzo istotne znaczenie dla wielkości tych liczb. Niemniej jednak godne są one odnotowania - i to wcale nie ze względów li tylko lingwistycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.