bironowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowiny nasze pewnie już wiadome, że Książę Zubów ożenił się z szlachcianką polską mającą 10.000 złotych posagu, Walentynowiczówną4; zapisał jej reformę na milionie złotych, dał pewną sumę na edukacyę sióstr innych, matce przyrzekł kupić majątek sąsiedni, jaki wybierze, a natychmiast po ślubie w greckim i łacińskim kościele odbytym w Wilnie, wywiózł ją do Pałacu Bironowskiego" w Kurlandyi - pełno zazdrości między wielkimi damami i księżniczkami. Tyzenhauz młodszy zaręczony z milionową Wańkowiczówną, stary Tyzenhauz paraliżem ruszony, bliski zgonu5. Pinabel7 pogodził się z żoną i przyjął ją nazad do siebie. Porcyanko, pomocnik Pelikana, ożenił się z sio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sudolski, Zbigniew (zebr. i oprac.) 1999a. Archiwum filomatów. Listy z zesłania. T. 3. Krąg Franciszka Malewskiego i Józefa Jeżowskiego, Warszawa : Ancher
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.