bipryzmat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żeli parzystą — maksymalne oświetlenie. Istnieje szereg modyfikacji doświadczenia Younga umożliwiających obserwowanie interferencji światła, w których zamiast ugięcia wykorzystuje się załamanie lub odbicie wiązek światła (—► bipryzmat Fresnela, Fresnela zwierciadło). Można także obserwować interferencję wiązek światła odbitych od dwu powierzchni warstwy (płytki) przezroczystej. Jeżeli kąt padania światła jest stały, a grubość warstwy zmienna, powstają prążki inter6 — WEP t. V 81...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.