bipowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bez sprawnej pracy Sekretariatu niemożliwa byłaby efektywna działalność całego BIP-u. Przezeń spływały dokumenty potrzebne do pracy różnych komórek BIP-u i wychodziły dokumenty będące produktem ich pracy. On zapewniał łączność z BIP-ami okręgowymi. I chociaż nie zostawił po sobie obfitej bazy dokumentacyjnej, wiadomo że pracował bardzo sprawnie, pozostając w cieniu innych wydziałów i podwydziałów BIP-u KG. J. Rzepecki nazwał Wydział „250” — „sercem bipowskiego układu krążenia” 9...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Grzegorz 1987. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.