bioterapia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z bioterapeutami dokumentacja (...) pozbawienie lekarzy możliwości praktycznej obserwacji, analizy i badania zjawiska bioterapii stanowi dramatyczną omyłkę, a w dalszej konsekwencji prowadzi do negatywnych społecznie skutków-. (...) Zarazem tworzy się dogodne pole dla działalności ludzi nieodpowiedzialnych, którzy z medycyną oficjalną nigdy nie chcieli współpracować, żerując na ludzkiej naiwności oraz czerpiąc stąd pokaźne zyski”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.