biochemizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nego i siateczkowo-śródbłonkowego, gł. białaczki limfatyczne, choroby o charakterze nowotworowym, ziarnica złośliwa; 5) zaburzenia układu krzepnięcia krwi, tzw. skazy krwotoczne, spowodowane uszkodzeniem naczyń lub zmianami biochemizmu krwi (tzw. koagulopatie). W zakres h. wchodzi również transfuzjologia, czyli nauka o przetaczaniu krwi i środkach sztucznych zastępujących krew...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.