biblijno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łej mierze możliwy do zrealizowania. W niektórych zakładach teologicznych już się realizuje zarządzenie papieskie, by studenci na wszystkich latach każdego roku opracowywali pisemnie dwie homilie czy godziny biblijne. / \ Nie mamy w Polsce jeszcze czasopisma biblijno-praktycznego, jak francuskie „La Bible et la vie chrétienne” czy niemieckie „Bibel und Leben”, które mogło by się stać lekturą wszystkich wiernych i zawierało wskazówki służące pogłębieniu życia duchowego, ujęte w sposób zrozumiały dla ludzi współczesnych, a aparté na teologii i ascetyce biblijnej. Zachodzi tu jednak istotna trudność, brak mianowicie autorów,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.