beznormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z ich funkcjami rzeczowymi). Ważniejsze od metaliterackiej świadomości publiczności literackiej są w tym ujęciu stereotypy zachowań czytelniczych, z których się wnioskuje o funkcjach społecznych literatury, z całkowitym wykluczeniem normatywów estetycznych czy artystycznych. Można to nazwać beznormatywnym opisywaniem norm zachowań komunikacyjnych2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.