bezklinkierowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cement żużlowy bezklinkierowy otrzymuje się przez zmielenie wysuszonego żużla granulowanego wielkopiecowego z pobudzaczami (katalizatorami), jak gips lub wapno hydratyzowane. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi 150—300 kG/cm*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.