bezglinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SZEREG DIOPSYD - HEDENBERGIT CaMg[Si206] - CaFe2+[Si208] Skład i struktura. W ścisłym znaczeniu szereg ten obejmuje wapniowe pirokseny bezglinowe lub bardzo ubogie w glin. Środkowe jego człony nazywane bywają salitem (10-25% mol. FeSi03) i ferrosalitem (25-40% mol. FeSi03). Według najczęściej obecnie stosowanej konwencji udział wapnia w sumie kationów przekracza 45% atom.; jeśli jest on niższy, klinopirokseny zasługują na nazwę endiopsydu, augitu lub ferroaugitu (zob. ryc. 148). Żelazo może być diadochowo zastępowane przez mangan, naj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.