bezgazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) m.p. dzieli się na cztery grupy: 1) m.p. płomieniowe, do których należą masy oświetlające, fotobłyskowc, smugowy, sygnałowe nocne (ognie sygnałowe), niektóre masy zapalające oraz masy generujące promieniowanie w podczerwieni; 2) m.p. cieplne, obejmujące masy termitowo-zapalające oraz małogazowe i bezgazowe, stosowane w zapalnikach czasowych; 3) m.p. dymne, stosowane do maskowania (dym biały i czarny) i sygnalizacji (dymy kolorowe); 4) stałe paliwa rakietowe typu pirotechnicznego. Podstawowymi składnikami większości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.