bez-serowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zdaniem Bertranda Russella „nikt nie zrozumie słowa cheese (ser), póki nie zapozna się z serem w sposób nie tylko lingwistyczny”1. Gdybyśmy jednak zastosowali się do wskazań Russella i położyli „specjalny nacisk na językowych aspektach tradycyjnych problemów filozoficznych”, musielibyśmy stwierdzić, że nikt nie zrozumie słowa cheese, póki nie zapozna się ze znaczeniem przypisywanym temu słowu w angielskim kodzie słownym. Każdy reprezentant cywilizacji „bez-serowej” zrozumie słowo cheese, jeśli będzie wiedział, że w języku angielskim oznacza ono „pokarm sporządzony z odciśniętego zsiadłego mleka” i jeśli będzie miał chociażby tylko lingwistyczne pojęcie, co to jest zsiadłe mleko. Nigdy nie kosztowaliśmy ambrozji ani nektaru i tylko lingwistycznie poznaliśmy słowa: „ambrozja”, „nektar” oraz „bogowie” — nazwy ich mitycznych konsumentów. A jednak rozumiemy te słowa i wiemy, w jakim kontekście każde z nich może być użyte...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.